Ubytovanie s jednoduchou a prehľadnou časovou tabuľkou v ktorej máte vždy prehľad o obsadení a rezerváciách vo Vašom ubytovacom zariadení.

Časová tabuľka

  • Zelenou farbou sú vyznačené rezervované izby
  • Modrou farbou sú vyznačené ubytované izby
  • V každej rezervácii,alebo ubytovaní na konci je zobrazená suma za rezerváciu
  • Môžete vkladať poznámku do zobrazeného ubytovania.
  • Ubytovanie je prepojené s Reg. pokladňou pre umožnenie hotovostných platieb
  • Ubytovanie je prepojené s evidenciami na vystavovanie dokladov faktúr, dodacích listov.