Inventúrna príjemka

Inventúrna súpiska

Kalkulovaná výdajka

Výčapný hárok

Evidencia liehu podľa ENA pre celé SBL

Fakturácia a kniha pohľadávok

Kniha záväzkov

Peňažný denník - peňažná evidencia

Generovanie objednávok podľa limitných stavov tovaru

Skladová evidencia FULL

Skladová evidencia tvorí jadro Systému RESTAURANT. K jednému skladovému programu môžete pripojiť ON LINE, alebo OFF LINE (cez synchronizáciu USB) neobmedzený počet Registračných pokladní Systému RESTAURANT.

Skladová evidencia pracuje v PC sieti. Program je pripojený na SQL server, alebo v prípade práce bez siete na MDE databázy. Databázové úložiste pre program Vám navrhne servisný technik podľa spôsobu používania systému.

Skladová evidencia je plne integorvaná do prostredia MS OFFICE spoločnosti Microsoft. Výhodou integrácie skladovej evidencia je plná spolupráca s ostatnými produktmi MS OFFICE ako je WORD, EXCELL a podobne.
Nespornou výhodou integrácie je aj intuitívne ovládanie odvodené zo všeobecne známych nástrojov MS OFFICE. Klávesové skratky a používanie funkcií hladania a podobne.

Ovládanie programu je vytvorené moderným menu formou pásou, ktoré je prehľadnejšie a intuitívnejšie pre užívateľa ako klasické menu. Ovládanie môžeti vidieť na nasledujúcom obrázku.
Zobrazenie ovládania skladu
Základom filozofie skladovej evidencie je použitie jednotného tovarového číselníka pre všetky sklady. Znamená to, že vytvorením položky v ktorom koľvek sklade sa automaticky vytvorí neodeliteľne táto položka vo všetkých skladoch. Tým je zabezpečený úplne bezporblémový prevod položiek medzi skladmi a zároven pridelovanie skladov jednotlivým pokladniam v ľubovoľnom režime OFF LINE, alebo ON LINE. Jednotný číselník, Vám umožňuje evidovať položky v rôznych skladoch podľa zamerania. suroviny, výrobky tovar. Pričom odpisovanie položiek pri predaji je automaticky smerované podľa zaradenia druhu položky a to aj v prípade kalkulácií, ktoré podporujú vnorenie piatich podkalkulácií.

Na každej tovarovej položke môžete určiť 5 rôznych predajných cien a každá môže byť priradené k inej samostanej pokladni. Na rôznych prevádzkach pripojených ku skladovej evidencii môžete tú istú položku predávať za rôznu cenu.

Na položkách rozoznávame viacej druhou merných jednotiek podľa určenia. Merná jednotka pre príjem, merná jednotka pre skald, merná jednotka pre predaj a merná jednotka pre kalkuláciu. Takže napríklad destilát môžete príjmať na sklad v 0,7l flašiach, na sklade ho môžete evidovať v litroch a zároveň predávať v 0,04l, ale do kalkulácie pre miešaný nápoj môže vstupovať v dcl.