Klávesnicové ovládanie

Dotykové ovládanie

Nastavenie pokladne

Možnosti predaja

eKasa nahrádza RP

Naše riešenie pre eKasu s CHDU Letax je plnou náhradou za predtým používané riešenie RP systému RESTAURANT.

Pokladňa je zostavená z PC pripojené na Internet ku ktoremú je pripojené CHDU (chránené datové úložisko). Toto riešenie nahrádza doteraz používané riešenie s Fiškálnym modulom.
Riešenie pre eKasu priamo obshuje implementáciu pre jednoduché zasielanie potvrdeniek mailom Vašim zákazníkom.

JeSoft cloud
Pokladne môžu byť pripojené cez Internet na cloud a tak môžu Vaše oddelené prevádzky zdielať údaje o cenách a tovarových položkách. Jednoduché nastavovanie a sledovanie celého obchodného systému z ľubovoľného miesta pripojeného na Internet.

Multiskladová evidencia a odpis surovín
Odpisovanie z viacerých skladov. Môžete nastaviť položky pre odpis z rôznych skladov podľa zaradenia položky. Pri predaji kalkulovanej položky - výrobku môžete nastaviť na pokladni z ktorého skladu sa majú odpisovať suroviny, samotný výrobok a tovar. Pričom môžete nastaviť iný sklad pre výrobky z kuchyne - jedlá a pre výrobky z výčapu - miešané nápoje. Každej pokladni v sieti môžete priradiť vlastný sklad, a zároveň niektoré spoločné sklady. Výrobok môže byť priradený do iného skladu ako suroviny z ktorého je vyrobený.


Funkcie programu Registračná pokladnica klávesnicové ovládanie verzia pre Reštaurácie
 • Priamy predaj tovarových položiek zadávaním čísla tovaru, alebo názvu tovaru s inteligenciou funkciou rozoznávania zadanej hodnoty. Program sám rozná čo bolo zadané a podľa toho vyhľadá požadovanú položku. Pre hľadanie podľa názvu môžete zadávať čiastočný názov položky, alebo vyhľadávanie prostredníctvom náhradného reťazca.
 • Evidencia otvorených stolov - otvorených účtov. Možnosť otvoriť neobmedzený počet otvorených stolov.
 • Bonovačky - možnosť použiť 4 nezávyslé objednávkové tlačiarne do kuchyne a jedna objednávková tlačiareň na bar pre výčap. S možnosťou pripojiť na tlačiarne signaliyačné zariadenie pípak pre informáciu obsluhy v kuchyni o vytlačení objednávky. V prípade použitia maloobchodnej prevádzky môžete funkciu bonovačiek využiť na zasielanie objednávok vyskladnenia tovaru do Vašich skladov so samostatnou obsluhou.
 • Možnosť nastavenie prísnej kontroly vytvárania potvrdeniek cez kód čašníka-účtujúceho. Prehľad účtujúcich s výpočtom tržby za každého účtujúceho samostatne.
 • Smenové uzávierky nezávyslé od fiškálnych uzávierok. Na smenových uzávierkách je vypočítaná tržba za smenu. Od poslednej uzávierky. Je možnosť použiť smenové uzávierky za kalendárny deň a to aj v prípade, keď fiškálna uzávierka bola robená cez polnoc, alebo opačne, smenovú uzávierku cez rozsah fiškálnych uzávierok.
 • Evidencia zákazníkov prostredníctvom bezkontaktných kariet.  Môžete sledovať obrat zákazníkov, alebo poskytnúť zákazníkovi zľavu podľa obratu a podľa zaradenia zákazníka do Vami zadanej zľavovej skupiny.
 • Možnosť nastaviť na pokladni šťastnú hodinku. Je to automatické priradenie položiek k položkám zaradených do systému šťastná hodinka za nulovú cenu.
 • Možnosť zadať zlavu na celú potvrdenku.
 • Jedinečný systém nastavenia šťastnej hodinky na zvolené tovarové položky
 • Inidiviálna zľava na položke s možnosťou nastaviť polovičnú porciu za 75% pôvodnej ceny.

Fumkcie programu Registračná pokladnica klávesnicové ovládanie verzia pre Maloobchodné predajne

 • Všetky funkcie ako v prípade verzie pre Reštaurácie.
 • Rozšírenie o bezdotykové predávanie položiek pri použití čítačky čiarového kódu.
 • Pokladňa priamo komunikuje s elektronickou váhou na položky označené ako vážené priamo vloží pri predaji hmotnosť z elektronickej váhy. Rozšírenie na možnosť pripojiť dve váhy pre prevádzky v ktorých je potreba mať dve váhy. Pokladňa podľa nastavenia na položke rozoznáva z ktorej váhy má snímať hmotnosť položky.
 • Možnosť zapnúť formulár pre výpočet výdaja pre cezpultový predaj. Výpočet výdaja je rozšírený o možnosť zadať stravné lístky.
 • Možnosť zobraziť na displeji pre zákazníka medzisúčet sumy na potvrdenke.
 • Automatické otváranie peňažnej zásuvky pri uzatváraní potvrdenky, alebo ľubovoľne na príkaz funkčnou klávesou.
 • Obratová a množstevná zľava pre registrovaných zákazníkov s možnosťou predaja z kreditu.