Kontakty na predajcov a servisných technikov

Výrobca a technická podpora

JeSoft Ján Jedlička
Dolný Val 21/180
010 01 Žilina

e-mail: jedlicka@jesoft.sk
tel: +421 915 835794

Registrované servisné organizácie

Ing. Miroslav Kružel
Daniela Dlabača 976/6
010 01 Žilina

e-mail: mkruzel@jesoft.sk
tel:421 907 826872

Predajcovia