Popis stavov fiškálnej tlačairne

Hlásenia fiškálnej tlačiarne

Fiškálna tlačiareň FT4000

Čakáme na výrobcu, že získa certifikát pre eKasu.

Vieme ponúknuť náhradu za FT4000 - CHDU Letax pre eKasu

FT4000
FT4000
FT4000
FT4000
Fiškálna tlačaireň je zariadenie s certifikátom, ktoré pripojením k počítaču s programom pre RP premieňa tento na certifikovanú registračnú pokladnicu.  Fiškálna tlačiareň FT4000 je kompaktné yariadenie pre tlač potvrdeniek. Skladá sa y kitu FT4000 na ktorý je neodeliteľne pripojená tlačiareň. Je možné použiť všetky modely FT4000.

Fiškálna tlačiareň obsahuje
  • display pre zákazníka 2x16 znakov s variabilným umiestnením.
  • fiškálnu pamäť na 2500 denných uzávierok
  • klávesnicu na jednoduchú tlač denných uzávierok a prehľadových uzávierok a kópii posledného dokladu
  • termotlačiareň podľa modelu buď EPSON TMT88, alebo Samsung Bixolon SRP350.

Na tlač sa používa termo papier šírky 80 s návinom 60, alebo 80.