Fiškálny modul FM41

VÝROBCA UKONČIL PREDAJ A VÝROBU

Fiškálny modul FM41 nahrádzame CHDU Letax pre eKasu

FM41
Fiškálny modul je na rozdiel od fišklnej tlačairne certifikovaný ako komplet s počítačom a softwarom, ktorý je nainštalovaný v počítači, a s ním tvorí Registračnú pokladnicu.

Fiškálny modul FM41 je tvorený displejom pre zákazníka v ktorom je vložený fiškálny modul s fiškálnou pamäťou. K displeju je neoddeliteľne pripojená tlačareň na tlač potvrdeniek.

Fiškálny modul je pripojený k PC prostredníctvom USB. Napájanie je pripojené pomocou dvoch samostatných káblov jeden pre tlačiareň a druhý pre fiškálny modul.

Tento fiškálny modul nie je možné prihlásiť, alebo preregistrovať pokiaľ výrobca nedokončí recertifikáciu fiškálneho modulu! Pre prihlásené moduly platí, že sa môžu používať naďalej bez obmedzenia!